fredag 1. juli 2016 2016

Rootsøl

rootsøl

Lager eget Roots-øl, f.v. Per Martin Orvik, Arild Fagerland og Espen Iversen.

Rootsfestivalen er stolte over å kunne tilby sine gjester egenprodusert øl til årets festival!

Mange av vår trofaste gjester har gitt uttrykk for at det burde ha vært et tilbud om eget øl på Rootsfestivalen. For å imøtekomme dette ønsket er det i løpet av vinteren skaffet løyver, bryggeriutstyr og egnede lokaler for å produsere eget festivaløl.

Bryggerne Are Utvik og Arild Fagerland har sammen med Per Martin Orvik tatt den tunge jobben med å smake seg frem til resepter som vil gi vårt publikum et nytt tilbud. Ulike personer har også vært i testpanelet etter at den første bryggetesten var gjennomført, og tilbakemeldingene er svært gode.

Bryggingen har foregått siden april og vi er i skarp rute til festivalstart i juli. Til årets festival har vi tre sorter: Den ene, ikke uventet Rootsøl, er en American Blonde, en frisk og lettdrukket sommerøl. Den andre sorten vi presenterer er BNN Ale, en ekstra humlet Pale Ale som er litt fyldigere enn sommerølet. Til slutt har vi et godt håp om å få ferdig en fersk Brønnøy-IPA, en litt sterkere og skarpere øl for de som er glade i IPA.

Hovedsamarbeidspartner

Samarbeidspartnere